“Tunaikan Zakat Sucikan Harta dan Jiwa” oleh wakil Pertubuhan Ikram Malaysia