MARA Corporation Group Budget Retreat 2024 at Hatten Hotel, Malacca
Empowering Tomorrow’s Leaders-A CEO’s Story at UniKL
Taklimat Tunaikan Zakat Sucikan Harta dan Jiwa oleh Wakil Pertubuhan Ikram Malaysia

24 Oktober 2023: MARA Corporation telah mengadakan taklimat bertajuk "Tunaikan Zakat Sucikan Harta dan Jiwa". Taklimat ini telah disampaikan oleh wakil Pertubuhan Ikram Malaysia, En. Ahmad Bukhari. Program ini dihadiri oleh semua pekerja MARA Corporation dan anak syarikat.

Tujuan utama taklimat ini diadakan adalah untuk meningkatkan kefahaman dan kesedaran tentang zakat, khususnya dalam konteks keagamaan dan sosial. Diantara perkara yang disampaikan dalam taklimat ini adalah konsep zakat, kepentingan zakat dalam konteks sosial & organisasi dan amalan terbaik berkaitan zakat.